Конкурсни резултати

октомври 2020 г.

Победители са Касандра Пламенова Недялкова и Ангелина Иванова Михайлова