Конкурсни резултати

ноември 2005 г.

Сборник “SMS-Поезия” с отличените творби
Втори национален конкурс за фотография
Резултати от Втория национален конкурс за млади художници и литератори
Втори балкански литературен конкурс