Конкурсни резултати

ноември 2005 г.

Победители в третото издание
Национален литературен конкурс за детска поезия
Четвърто издание на националния конкурс за любовна лирика
VI-и национален литературен конкурс
Национален конкурс за млади художници и литератори
Първа награда за Мария Македонска
Коледен конкурс на Загора Холдинг