Конкурсни резултати

декември 2016 г.

Отличия за романите „Зъбатите демони“ от Петър Бобев и „Смъртта е оправдание за всичко“ от Красимира Стоева
Резултати от Националния конкурс „Моята любима книжарница“