Изложби

март 2020 г.

10-27 март 2020 г., Галерия-книжарница „София Прес“
6 март – 17 май 2020, Музей на хумора и сатирата - Габрово
10-15 март 2020, Галерия "Етюд" - София
4-15 март 2020, Фоайе Изкуствотека на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив