Изложби

декември 2009 г.

Част от проекта „Мост през поколенията - моят град”
20 пластики, плод на 38-годишната любов на един летец към изкуството
По случай 115 години от първото издание на романа „Под игото”
Снимки, сведения за архитектите, скулпторите и историята на всеки паметник