Общество

ноември 2010 г.

Относно подготвените изменения в Закона за филмовата индустрия
За създаването на правилна представа за ролята и мястото на науката и иновациите в съвременното общество