Общество

октомври 2010 г.

Науката – предадена, провалена, разорена
Той бе живата история не само на българския театър, но и на българската култура през последните 75 години
Реформа в условия на пълна непрозрачност и очевидна некомпетентност
По повод обединяването на театър, опера и филхармония във Варна