Общество

юли 2010 г.

Във връзка със започващата реформа в сферата на изпълнителските изкуства и първите публично обявени намерения на Министерство на културата