Общество

Изводи от пресконференцията на младите учени

За образованието и науката в България

◊ СЪБИТИЕТО

Информация с най-важните изводи от пресконференцията на младите учени, която се проведе днес, 03.10.2008, в БТА.
 
За образованието и науката в България
(Пресконференция)

Оцеляването не е развитие!


◊ ИЗВОДИТЕ

Една година след началото на нашите протести не констатираме напредък. Няма съществена промяна в отношението и ангажиментите на държавата към образованието и науката в България. Няма разбиране за ролята и използването на образователния и научен капацитет на нацията. Допуснато е сериозно занемаряване на технологичното ниво на българската индустрия. Образованието и науката не се развиват, а оцеляват в България.

Това, за което предупреждавахме, се случва. В условията на световна икономическа криза отслабеното образование и намаляващият научен капацитет ще се отразят пагубно на българската икономика.

Ние бихме искали да видим ясни и конкретни ангажименти на държавата за образованието, науката и бъдещето на България. Това включва дългосрочна визия за цялостно развитие на държавата и за ролята на образованието и науката в нея.

Необходимо е дефинирането на приоритетите в образованието и науката; запазване и утвърждаване на центровете с традиции в образованието и науката и насърчаване растежа на останалите.

Привлекателността на професиите „учител“, „преподавател“ и „учен“ трябва да бъде възстановена чрез насочени мерки. Грижата за тях трябва да е дългосрочна държавна инвестиция, а не инцидентен подарък от излишъците на бюджета.

Показателно е, че България остана единствената страна, която не поиска от структурните и кохезионния фонд специална програма за наука и образование, за да ги развива. Този пропуск трябва да бъде поправен чрез пренасочване на средства от европейските фондове. Необходима е по-голяма прозрачност при разпределянето на средствата, особено за наука. Например, докато строежът на иновационни центрове е една призната необходимост, то тяхното построяване „на зелено“, извън мениджмънта на традиционните научни центрове наподобява схема за източване.

Необходимо е спешно привеждане на разходите за образование и наука в страната на равнищата средни за Европа и препоръчвани от Лисабонската стратегия. В този смисъл одобряването на бюджетни разходи от 5% за образование спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) и 1% за наука спрямо БВП още през 2009 г. е крайно необходимо.

„5% +1% от БВП за 2009 година” е знамето, което гарантира: българска културна и научна идентичност в Обединена Европа; българска работеща икономика на знанието и нашето бъдеще в България.

Ние, младите, искаме да останем, да работим и да създаваме в България!


Движение на мадите учени "Когито"
Автор: 2х 3х
03.10.2008 г. 22:30
Посетено: 1027
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/6544-izvodi-ot-preskonferentsiyata-na-mladite-ucheni