Музика

януари 2009 г.

Ренесансова музика, творби от XX в. и български произведения на фолклорна основа
Четвърти сезон на Салон за музика и рефлексии
Уникално съчетание на четири тромбона