Музика

януари 2007 г.

Класически концерти в Плевен
Концерт в Swingin’ Hall
Тържествен концерт, посветен на влизането на България в Европейския съюз