По света

март 2020 г.

Издание на Лигата на българските писатели в САЩ и по света
Българският културен институт в Париж зарадва жителите и гостите на града и разказа за българската традиция в акцията „Мартеница от България“