По света

януари 2006 г.

Веселин Стоянов и Стоян Вълев
Нови признания за BG хайку