По света

декември 2013 г.

От Българско училище "П. Хилендарски" в Мюнхен
Представяне на немското издание на трилогията
Разказите „Лора“, „Жълто“ и „Жаби и бира“ са публикувани в престижни литературни издания