По света

декември 2012 г.

Изложбата представя живопис, обекти, инсталации и видео произведения
Българската пианистка с Втора награда при неприсъдена Първа