Календар

март 2013 г.

ХІV Великденски музикален фестивал от 3 до 30 април 2013
III Великденски театрални седмици от 2 до 29 април 2013
Изложба, представяне на книга, кино
Под знака на Националния празник на Унгария - 15 март