Празници / фестивали

Постерно шествие на младите учени

По случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

◊ СЪБИТИЕТО

Постерно шествие

На 24.05.2008 г., младите учени от БАН и Университетите ще се присъединят към организираното от Софийска община и МОН шествие. Те ще носят постери, за да покажат последните научни достижения на своя труд и своята гледна точка за проблемите на образованието и науката.

Шествието започва в 10.15 ч. от НДК до паметника на светите братя Кирил и Методий. След официалното тържество, ок. 11.45 ч., ще почетат азбучника свети Климент Охридски – символ на българското образование и наука, поднасяйки цветя на паметника му. Предвижда се с едноминутно мълчание пред Парламента да се напомни за съществуването на изчезващия вид „млад учен” у нас.


◊ ЗАЩОТО

На 24 май ние честваме миналото си, но живеем в настоящето и сме отговорни за бъдещето. Въпреки някогашните успехи, днес ролята на образованието и наука за развитието на страната ни се пренебрегва от управляващите.

Унищожава се потенциалът за развитие на науката. За разлика от конкурентните на нас страни, у нас на нея не се гледа като на инвестиция. Социалният статус на учения, учителя и преподавателя във ВУЗ са най-ниски в България от цяла Европа. Относителният дял от бюджета, заделян за наука, е също най-ниският... Чрез тези действия науката не е и не може да бъде приоритет на българското общество.

Ние смятаме, че за развитие на научен потенциал не са нужни PR акции, декларации без подплата и малки суми, раздавани на парче. Нужно е проницателно и мащабно мислене, компетентно разбиране и отношение към науката.

Включете се в подкрепа на науката, за да не сме унижени, а наистина равностойни партньори в Европейския Съюз, за да бъдем общество на Знанието!

Автор: Движение на младите учени в БАН и Университетите “2Х&3Х”
23.05.2008 г. 11:05
Посетено: 417
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/5936-posterno-shestvie-na-mladite-ucheni