24 април 2010 г.

Балетна премиера на „Доктор Охболи”
За трети път "Хайку клуб София" отличава най-добрите хайджини у нас