21 май 2016 г.

Официална церемония по връчване на наградите - 24 май 2016 г., 18:00 ч., СУ „Св. Климент Охридски”
25 май 2016 г., 19 ч., Народен театър "Иван Вазов" - Голяма сцена
Българският галаконцерт вдигна на крака публиката в престижната зала „Кадоган хол” в Лондон
Среща на зрелостта с младите, които пишат историята на XXI век