16 март 2014 г.

Изложби на Сирак Скитник и Георги Гюлмезов
Избрани графични творби с автобиографичен характер от периода 2007-2014 г.
Сборникът включва 12 статии и студии, посветени на български писатели
Продължават кинолекториите в отдел "Изкуство" на РБ "Пенчо Славейков" - Варна