"превод" - новини с този етикет

За превод на съвременен роман от английски на български език
16.11.2009 г. 10:56
Книга за Лешек Балцерович и съвременната история на Полша
24.06.2009 г. 16:12
Книга на проф. д-р Едвард Можейко за социалистическия реализъм като течение в полското изкуство
19.05.2009 г. 18:59
Прожекция на откъси от филма "Тишнер – живот в разкази"
27.04.2009 г. 22:50
Съвременна повест за класическа любовна история
04.03.2009 г. 13:02
Книга за златния век на холандската култура
23.01.2009 г. 16:34