"нов брой" - новини с този етикет

Водещи на броя: Камелия Жабилова и Николай Михайлов
07.11.2016 г. 18:05
Тема на броя: Homo ludens
17.09.2016 г. 18:10
История, медицина, биология, хуманитаристика и още много информация за науката по света и у нас
29.07.2016 г. 17:08
Тема на броя: Философия и познание
26.06.2016 г. 13:21
Среща с гл. редактор проф. дн Сава Василев и писателя Владимир Шумелов – редактор
07.06.2016 г. 11:10
История, медицина, хуманитаристика и още много информация за науката по света и у нас
27.04.2016 г. 14:31
История, медицина, биология и още много информация за науката по света и у нас
30.03.2016 г. 14:35
История, биология, медицина, физика, астрономия и още много информация за науката по света и у нас
02.03.2016 г. 17:35