"Брегово" - новини с този етикет

2023 г.

Училището в Брегово е културен коридор, който има толкова свои смислови измерения
Интервю
27.08.2023 г. 23:07
Разговор с Илияна Кръстева - учител и писател, един от ключовите лектори-практици на Международна научноприложна конференция "Регионално развитие, културни коридори и медии", Севлиево, 7-9 септември 2023 г.
Бърз преглед