Лаборатория

Стипендия за обучение по английски през изкуство и култура отпуска Фондация „Аморфа“ във Варна

За стипендия може да се кандидатства до 19 март 2023

Стипендия за едномесечно обучение по английски език чрез изкуство и култура отпуска Фондация „Аморфа“ във Варна. Курсът е насочен към младежи с разнообразни интереси и планове за реализация. Подготвя ги по теми, чието владеене е индикатор за езиковото майсторство и цялостното културно ниво на младия човек. Специално внимание в програмата се обръща на нуждите на значителния брой млади хора, които за кратко или дълго ще се станат  част от други общества по света, заради учене или работа.

„Езикът е повече от думи и граматика. Разбери заедно с нас как да изследваш културата на другите като научаваш повече за изкуствата, идеите, ценности и нормите в нея. Това е ключът към възможността да се превърнеш в образован и красноречив събеседник в нова среда далеч от дома,“ разясняват организаторите.

До 7 участници общо ще могат да се запишат в петседмичния курс с начало 21 март, който ще се провежда два пъти седмично в културното пространство на „Аморфа Академия“ до Адвокатската градинка в центъра на града. Обучението е предназначено за младежи на възраст от 16 до 26 г. с ниво на владеене на английски език B2-C2, като не се изисква удостоверяващ сертификат.

Отпуснатата стипендия освобождава от таксата за курса един от участниците, нуждаещи се от финансова подкрепа. За стипендия може да се кандидатства до 19 март 2023, а за платено участие се попълва формуляр до заемане на обявените места.

Форматът на курса включва лекции, дискусии с обучаемите и самоподготовка за писмено и устно участие. Програмата представя основни теми, свързани с културата и изкуствата, с фокус върху съвременните форми, актуални творци и тенденции, в това число визуалните изкуства, англоезичната литература, сценичните и уличните изкуства, архитектурата.

Втората част от нея съдържа презентации и обсъждания, свързани с желанието и подготовката на младите хора за живота в чужбина и умения за по-добро опознаване на чуждата култура с цел извличане на максимално положителен опит. Темите сред тях са изборът на страна, университет или професия, опознаването на културния живот, предизвикателства, свързани с увереността, разбирането кои сме и как се представяме пред другите, които не познават културата или историята ни, повече за англоезичните държави по света и техните култури, до храната и начина на живот в тях.

Обучението се ръководи от специалист филолог с академичен и професионален международен опит, с дългогодишна работа в културната и младежката сфера, част от екипа на Аморфа Академия.

Програмата е разработена в съответствие с дейностите на фондация „Аморфа“ и „Аморфа Академия“ за активното участие на повече млади хора в културния живот на града чрез развиване на организационни и творчески умения, както и подкрепа за тези от тях, които заминават или се завръщат от чужбина.

Повече за участието в курса и информация за връзка ще намерите на страницата на организаторите www.amorphaacademy.org.

 

Автор:
Мария Баджакова, Младежка фондация „Аморфа“
Публикация:
10.03.2023 г. 09:43
Етикети:
дискусиилекцииСтипендияМладежка фондация „Аморфа“
изкуство и култура
обучение по английски
Аморфа Академия
Посетено:
492
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/9/news/36529-stipendiya-za-obuchenie-po-angliyski-prez-izkustvo-i-kultura-otpuska-fondatsiya-amorfa-vav-varna