Лаборатория

Български и украински преподаватели с курсове на руски език в Нов български университет

Записването стартира на 9 май 2022 г.

Водещи преподаватели от НБУ и техни колеги от Украйна ще са лектори в курсове на руски език в областта на социалните науки. Лекциите ще са насочени приоритетно към хората, бягащи от войната, но в тях ще могат да се включат и всички, които имат интерес към актуалните обществено-политически процеси.

Курсовете ще започнат в края на месец май и продължителността им ще бъде 30 академични часа. Лекциите ще се водят от доказани имена в областта на хуманитарните науки.

Проф. Евгени Дайнов, преподавател в департамент „Политически науки“ на НБУ, ще запознае курсистите с произхода и развитието на западната демокрация и ще се фокусира върху философските и моралните ѝ основи, както и върху идеологията на нейните врагове.

Избягалият от войната срещу Украйна преподавател от Харковския университет проф. Михаил Станчев ще води курс „Украйна и глобалният свят“. В него проф. Станчев ще представи възникването и развитието на украинската държавност от началото ѝ до наши дни, както и мястото и ролята на Украйна в глобалния свят.

Специален курс „Русия межди изтока и запада“ ще запознае студентите с характерните особености на живота в Русия, с манталитета на руснаците, с традициите и съвременните руски реалности. Лектор ще бъде лингвистът доц. д-р Ирина Георгиева, НБУ.

В лекциите по Регионалната политика в постсъветското пространство, гл.ас. Георги Проданов, политолог в НБУ, ще предложи систематичен подход към разбирането на интеграционните и дезинтеграционните процеси в постсъветското пространство. Това ще помогне на курсистите да разберат вътрешните и външните фактори, които определят политическите и икономически реалности в региона.

Изучаване на основните елементи на съвременната политическа система ще залегне в курса „Практическа политика, съвременен аспект“, който ще води политологът от Киевския университет д-р Владислав Димитров.

Влиянието на религиозните ценности и идеали върху формирането на външната политика ще бъде разгледано в курса „Религия и международни отношения“, воден от гл. ас. д-р Иван Начев, политолог в Нов български университет.

Проф. Борис Сергинов (преподавател в департамент „Дизайн“) ще предложи един по-различен поглед към обществено-политическите процеси в лекциите си „Дизайн - политически, социален и културен пласт“.

Възникването и развитието на американската контракултура, като етап от формирането на съвременния свят и неговите ценности, ще изучават курсистите, записали се за цикъла от лекции на тема „Възраждане на свободата. Американска култура/контракултура на 20-ти век“ с лектор доц. д-р Лиза Боева, НБУ.

Курсовете се организират от Училище за професионално и продължаващо обучение на Нов български университет.

Записването стартира на 9 май 2022 г.

Повече информация: https://cpo.nbu.bg/bg/kursove-i-obucheniq/kursove/

 

Автор:
НБУ
Публикация:
09.05.2022 г. 10:49
Посетено:
971
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/9/news/34645-balgarski-i-ukrainski-prepodavateli-s-kursove-na-ruski-ezik-v-nov-balgarski-universitet