Лаборатория

Магистърска програма "Творческо писане" в НБУ

Ако писането е важно за вас...

Магистърска програма "Творческо писане" в НБУ


◊ ПОКАНА

Департамент Нова българистика в Нов български университет обявява есенен прием за магистърска програма "Творческо писане".

Ако писането е важно за вас, ако вярвате, че в литературата има смисъл и наистина си струва..., заповядайте! 

Програмата предлага обучение по творческо писане, подготвя за сериозно литературно проучване и самостоятелно творчество, което, освен че трябва да завърши със създаване на собствена книга, спомага за създаването на навици и умения, потребни за живота на всеки продуктивен писател. Програмата съдържа три теоретични курса, всички останали курсове предполагат практическо упражняване на уменията, заложени в темите на курсовете (писане, четене, коментар)

Преподаватели в програмата са известни писатели и публицисти, като: Емилия Дворянова (проза), Едвин Сугарев (поезия), Йордан Ефтимов (поезия), Пламен Дойнов (драма), Михаил Неделчев (публицистика) и др.

• Въпроси и контакти - emiliya.dvoryanova@gmail.com

• Срок за подаване на документи - 27 октомври 2015 г


Подробна информация може да намерите в сайта на НБУ. http://ecatalog.nbu.bg
Автор: НБУ
24.09.2015 г. 12:47
Посетено: 1474
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/9/news/21991-magistarska-programa-tvorchesko-pisane-v-nbu