Нови книги

"Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век" от Николай Аретов

Нова книга на Издателство „Кралица Маб"

"Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век" от Николай Аретов

Издателство „Кралица Маб" има удоволствието да ви представи книгата "Бленувани и плашещи: Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век" от Николай Аретов

Тази книга се занимава с голямата тема за семейния живот и интимните преживявания на хората от ранната модерна епоха и разглежда различни нейни аспекти. Вниманието се насочва към нормите, които определят междуполовите връзки и свързаните с тях промени на менталностите и нравите.

Потърсени са връзките с основни елементи на националната митология, на първо място с представянето на връзките с „чужди" в етнически, религиозен и друг смисъл жени, а и мъже. Направени са опити чрез сравнения разглежданите явления да бъдат поставени в по-широк контекст, както международен, така и по отношение на брака и сексуалните отношения между „свои".

Привличани са наблюдения и инструментариум от други области на хуманитаристиката и социалните науки и в този смисъл трудът е интердисциплинарен.

Наблюденията се съсредоточават на първо място върху литературните произведения и публицистиката от епохата на националното Възраждане, както и върху спомени, писма и други документи.

 

Автор:
Издателство „Кралица Маб"
Публикация:
18.05.2023 г. 13:24