Нови книги

Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас)

Нова книга на доц. Огняна Георгиева-Тенева

Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас)

 

◊ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Издателството на Нов български университет
представя

монографичното изследване на 
доц. Огняна Георгиева-Тенева
Литературното образование в гражданска перспектива (VIII-XII клас)

 

◊ ЗА КНИГАТА

Книгата е първото обхватно изследване на възможността чрез литературното образование да се постигнат граждански компетентности. Тя представя теоретичен и практически опит за формиране на знания, умения и ценности в полето на гражданствеността.

Главен предмет на вниманието са критическото мислене, разбиращото четене, самостоятелното интерпретиране на художествен текст, аргументативното писане и говорене, работата в екип при изпълнение на литературен проект с гражданско съдържание.

Поставен е акцент върху активните методи на обучение и принципа за образователно взаимодействие, осмисляно като корелат на гражданското взаимодействие в извънучилищната социална действителност. С грижа за преживяване на пълноценно естетическо удоволствие е предложен специален модул за изучаване на литературни произведения с граждански послания.

 

◊ ЗА АВТОРА

Огняна Георгиева-Тенева е родена през 1959 г. През 1981 г. завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Първоначално работи като учител, от 1985 г. до 2011 г. е завеждащ редакция на сп. "Български език и литература". Редактор уредник е на сп. "Критика" (1999-2006). През 1997 г. защитава докторат по филология, през 2004 г. се хабилитира като доцент по методика на обучението по литература.

Автор е на книгите "Литература и исторически мит" (2002), "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски. Методически модел" (2003) и "Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918)", както и на статии върху историята на българската литература и методиката на литературното образование. Преподавала е във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Филиал Враца, а в момента - в Нов български университет (София).

 

* * *
Важната за изследването Уводна част може да прочетете в юнския брой на сп. LiterNet - https://spisanie.liternet.bg/20_06.htm

Автор:
14.07.2020 г. 00:20
Посетено: 987
Етикети: гражданско образование и литература, VIII-XII клас, гражданска перспектива, Литературното образование, Огняна Георгиева-Тенева
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/83/news/31465-literaturnoto-obrazovanie-v-grazhdanska-perspektiva-viii-xii-klas