Нови книги

Сборник "Магическият реализъм / Magical Realism"

Концепция, съставителство и редактор Пламен Антов

Сборник "Магическият реализъм / Magical Realism"

 

◊ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Издателски център "Боян Пенев" - Институт за литература, БАН

с новия сборник
"Магическият реализъм / Magical Realism"

Концепция, съставителство и редактор Пламен Антов 

 

Сборникът е опит за цялостно контекстуализиране на явлението „магически реализъм” – първи по рода си не само в българското литературознание. Това концептуализиране е едновременно в два аспекта – „вертикален” (поетологически) и „хоризонтален” (национален).

Първият – поетологическият – изследва неговите корени във високия авангард на ХХ век (сюрреализъм, дивизионизъм, дада и др.), от една страна. А от друга – късните му трансформации и отзвучаванията му в постмодерната поетика от края на века.

Вторият аспект – националният – има амбицията да съположи проявите на магическия реализъм в българската литература със сходни явления не само в латиноамериканската литература, а и в различни европейски литературни традиции, предимно балкански, славянски, южно- и източноевропейски. 

Сборникът се състои от два дяла. Първият е посветен на магическия реализъм в българската литература. Макар акцентът разбираемо да е поставен върху класическите му прояви през 1960-те и 70-те години, засегнати са и някои автохтонни прецедентни явления през 20-те и 30-те. Специално внимание е отделено на късните му заглъхвания във високия модернизъм в прозата на 80-те години и преди всичко на сливането му с постмодерните тенденции в най-новата българска литература.

Вторият дял съдържа статии върху сходни рефлексии на магическия реализъм и магическото в различни европейски литератури през ХХ и в началото на ХХІ век. Включени са статии върху сръбски, македонски, турски, казахски, руски, украински, полски, унгарски, италиански и съвременни латиноамерикански автори. 

Със свои статии участват изследователи от 8 страни: България, Сърбия, Македония, Украйна, Полша, Унгария, Италия, Казахстан. Повечето от статиите са написани специално за сборника.

 

------------------------
* Ако желаете да анонсираме и Ваша книга в рубриката "Нови книги", моля изпратете запитване до редакцията.

Автор:
Издателски център "Боян Пенев"
Публикация:
08.02.2020 г. 17:47
Етикети:
Пламен Антовмагически реализъм
български класици
академичен сборник
magical realism
Посетено:
2577
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/83/news/30879-sbornik-magicheskiyat-realizam-magical-realism