Нови книги

"Анималистиката на Емилиян Станев: Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото. Станев и Хайдегер" от Пламен Антов

Пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев

"Анималистиката на Емилиян Станев: Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото. Станев и Хайдегер" от Пламен Антов

 

◊ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Издателство „Книги за всички” с новата книга

"Анималистиката на Емилиян Станев:
Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото.
Станев и Хайдегер"

от Пламен Антов

 

Kнигата е пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев, определена като зооантропология.

Макар да е фокусирано върху ранната анималистика на писателя от 1930-40-те години и особената, философски натоварена фигура на животното в нея, изследването чете „целия” Станев. За пръв път се обръща специално внимание върху най-късния период в творчеството му от 70-те години (т.нар. „последни разкази”) като израз на страстна ангажираност с глобалните проблеми на „епохата” и преди всичко като опит за морална философия на науката. 

Но късният Станев само теоретично рационализира и аргументира онова, което ранният анималист-художник е осъществил спонтанно и донякъде несъзнавано в прозата си за природата и животните.

Немският философ е обект на скрупульозно изследване толкова, колкото и българският писател. Специален акцент е Хайдегер и Изтока (Дао) в модуса на едно разбиране на природата и битието, близко до което е и Станев.

Автор: Книги за всички
26.12.2019 г. 17:33
Посетено: 3328
Етикети: Хайдегер, Емилиян Станев, Пламен Антов, Книги за всички, анималистика
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/83/news/30704-animalistikata-na-emiliyan-stanev-biopoliticheski-i-filosofski-problemi-kritika-na-politicheskoto-stanev-i-haydeger-ot-plamen-antov