Нови книги

"Анималистиката на Емилиян Станев: Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото. Станев и Хайдегер" от Пламен Антов

Пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев

"Анималистиката на Емилиян Станев: Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото. Станев и Хайдегер" от Пламен Антов

 

◊ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Издателство „Книги за всички” с новата книга

"Анималистиката на Емилиян Станев:
Биополитически и философски проблеми. Критика на политическото.
Станев и Хайдегер"

от Пламен Антов

 

Монографията е пръв опит за конструиране и дълбинно изследване на философската система на Емилиян Станев, определена като зооантропология.

Hоминално изследването е фокусирано върху ранната анималистика на писателя от 1930–40-те години и особената, философски натоварена фигура на животното в нея. Но то чете „целия” Станев. 

За пръв път се обръща специално внимание върху най-късния период в творчеството му от 70-те години (т.нар. „последни разкази”) като израз на страстна ангажираност с глобалните проблеми на „епохата” и преди всичко като опит за морална философия на науката. Основната теза е, че късният Станев само теоретично рационализира и аргументира онова, което ранният анималист-художник е осъществил спонтанно и донякъде несъзнавано в прозата си за природата и животните.

Изследването е компаративистко. „Спонтанната” философия на най-ранния и най-късния Станев е успоредéна с тази на Мартин Хайдегер. Oт една страна, с вниманието на ранния Хайдегер към философската фигура на животното в модуса на биополитическото. А от друга – философията на късния Хайдегер като най-дълбинен израз на онтологичните тревоги на късната модерност през ХХ век: машинизацията, откъсването на човека от природата, заплахата от самоунищожение – все проблеми, които по същото време терзаят и „късния” Станев в последните му разкази.

Moнографиятa има втори том, чието публикуване скоро предстои. Основен акцент в него е Хайдегер и Изтока (Дао, дзен) в модуса на едно разбиране на природата и битието, близко до което е и Станев. 

 

------------------------
* Ако желаете да анонсираме и Ваша книга в рубриката "Нови книги", моля изпратете запитване до редакцията.

 

Автор:
Книги за всички
Публикация:
26.12.2019 г. 17:33
Етикети:
ХайдегерЕмилиян СтаневПламен Антов
Книги за всички
анималистика
Посетено:
4623
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/83/news/30704-animalistikata-na-emiliyan-stanev-biopoliticheski-i-filosofski-problemi-kritika-na-politicheskoto-stanev-i-haydeger-ot-plamen-antov