Нови книги

"Кой "уби" критиката?" от Марин Бодаков

Относно проблемите на критическата авторефлексия

"Кой "уби" критиката?" от Марин Бодаков

 

◊ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Издателство „Фабер” с новата книга

"Кой "уби" критиката?"
от Марин Бодаков

 

◊ ЗА КНИГАТА

Монографията изследва политики на представяне на българската литература в печатните медии през 90-те години на ХХ век с фокус проблемите на критическата авторефлексия. Хипотезата, за която изследването се стреми да търси доказателства, гласи, че българската литературна критика след Освобождението преживява хронична и по същество конститутивна за литературното развитие криза на идентичността – криза, която се разраства с осезаемо увеличения след 1989 г. медиен натиск върху нея и която измества фокуса на литературната критика от литературата върху самата нея и най-вече върху отношенията й с медиите.

Монографията предлага два основни извода: националното литературно поле се разпада при отсъствието на оперативна критика в медиите независимо от това, какъв тип точно е тя, и жанрът на обзора и сравнителния анализ, каквито вече липсват в българската литературна периодика, като цяло могат да бъдат по-полезни в реституирането на единното българско литературно поле от жанра на рецензията, посветена на една-единствена нова книга.

 

◊ ОТЗИВИ

"Колкото и да е изненадващо, в тематичното поле, към което Марин Бодаков е насочил своето внимание, взаимозависимостите между журналистиката и литературната критика (сеченията между тях, според неговия израз), макар и те да имат доволно дълго паралелно съществувание и натрупан практически опит, системни изследвания у нас няма. В този смисъл трудът идва да запълни една съществена празнота в нашето познание, което му придава несъмнен приносен характер. 

В неговата основа докторантът е заложил синхронния и диахронния подходи, позволили му да вникне и съпостави журналистиката и литературната критика като два  феномена и едновременно с това като взаимодействащи си процеси. Оттук идва историческата перспектива на изследването („общата картина на историята на българската литературна критика“ по израза на автора), която представлява нов зрителен ъгъл към  критиката, тъй като тя, както стана дума вече, за разлика от другите литературни жанрове,  досега не е  била проучвана в нейната цялост." 

Проф. Тодор Абазов, 2014 г. 

 

◊ ЗА АВТОРА

Д-р Марин Бодаков (1971, Велико Търново) е редактор литература на в. "Култура" (2000-2018) и неговия наследник в. "К" (2018-2019). Главен асистент в катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" на СУ "Св. Климент Охридски" (2006-), където преподава дисциплините публицистика и художествена критика, критика и критически практики и др. Между последните му публикации е монографията „Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски” (Фабер, 2019) и "Мечка страх" (Издателство за поезия ДА и издателство "Фабер", 2018).

 

------------------------
* Ако желаете да анонсираме и Ваша книга в рубриката "Нови книги", моля изпратете запитване до редакцията.

 

Автор:
Фабер
Публикация:
19.12.2019 г. 02:02
Етикети:
Фабернова книгаМарин Бодаков
критическа авторефлексия
кой уби критиката
Посетено:
1588
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/83/news/30689-koy-ubi-kritikata-ot-marin-bodakov