Срещи

октомври 2015 г.

6 октомври 2015, 19 ч., Пловдив, клуб "Петното на Роршах"
Магистърска програма в НМА "Проф. Панчо Владигеров" за мениджъри в областта на културата
Втората беседа за 2015 и общо седма от началото на инициативата през 2014 г.