Срещи

Среща с Ваклуш Толев в Кърджали

Будителството – зрение на Съдбата

Среща с Ваклуш Толев в Кърджали


◊ СЪБИТИЕТО

На 31 октомври 2008 лидерът на Движение “Път на Мъдростта” Ваклуш Толев ще изнесе слово за народните будители в Регионалния исторически музей - Кърджали.

Имащите рядката възможност да го чуят, ще осъзнаят многократно повтаряното твърдение на мъдреца, че ние сме един благословен народ, щом като небето ни прати своето благоволение, изразено в многото ни гении на словото, на сабята и на мъдростта. След като ни завеща будността пред себе си и пред света.
   

◊ ОЩЕ

Будителството, според Ваклуш, е типично български феномен. Той е провиденция на Духа в историзъм и национална сублимация. Едно съзнание за будност и за жертвоготовност, едно светителство за бъдещност, оставено от дедите ни като духовно живеене, като напътена съвест и вградено в съзнанието национално достойнство и национална свяст.
   
Начертаната от дедите ни история, казва Ваклуш, с дух и воля ни остави и познание за нашето историческо и културно предназначение. За това и в робството не бяхме роби. За това ние, българите, спряхме инвазията на османското нашествие от Азия към Европа, за да й дадем право на цивилизация. Затова имахме истински държавници, като Раковски, без да имаме държава, затова без институции сме правили институционни дела. Имали сме Българско книжовно дружество, по-късно прераснало в БАН, преди да бъдем свободни. А със свещената си азбука създадохме идеята за културна самозащита, която предадохме и на други народи.
   
Будността, като всичко друго, смята Толев, има в съзнанието ни своите пластове и структурна йерархия.  Новата вълна на Мъдростта посочва именно по-голямата степен на пробудност – тази на Причинността. Връщането към Първопричината е събуждане на човешката божественост и стигане до най-изчистената вътрешна будност – откровението. А то е проникване в Мировото съзнание чрез вложеното у нас дихание на Кундалини, от чиято енергия ще излезе битието на бъдещето.

И тъй като България е белязана от светло бъдеще, в нея има и огромна енергия на вътрешно чакане, изразено в най-големия й дар – смирението. Защото е предназначена да даде новата културна вълна на Мъдростта. И точно поради това, нищо от случващото се днес не е излишно, нито непотребно, дори и днешната лутаница, в чието чистилище ще се извърши катарзисът.


Автор: Лияна Фероли
23.10.2008 г. 17:17
Посетено: 973
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/6685-sreshta-s-vaklush-tolev-v-kardzhali