Срещи

Социалните трансформации и възможности за трансформационно образование

Една среща с проф. д.н. Венелин Терзиев и проф. д-р Маруся Любчева на 31 май във Видин

Социалните трансформации и възможности за трансформационно образование
Снимка: Народно читалище „Цвят – 1870“ - Видин

Социалните трансформации и възможности за трансформационно образование

Общественото развитие е съпроводено с поредица от продължаващи кризи, които променят социалните системи. Социалните системи имат свои собствени характеристики и не могат да съществуват сами по себе си. Независимо, че и в научната, и в популярната литература се срещат различни дефиниции и различни тълкувания, те са тези, които формират социалните нагласи на индивидите (хората) в средата. 

Историците говорят за цикличност в промяната на социалните системи, като има само известна точност в тази логика. Трябва обаче да се подчертае, че промените, които настъпват в социалните системи, са причинени от определени обстоятелства и фактори, които оказват силно влияние върху самата система. Турбулентността, която предшества определени трансформации в социалната система, е сигнал, че периодът на промяна на системата ще настъпи скоро.

Сигналите за промяна на социалните системи са голям набор от събития и действия, които се случват в определена последователност. Такива могат да бъдат честите регионални военни конфликти и напрежение в определени общности, които създават дискомфорт при съжителството на определена група хора и много други.

Съществен проблем е разминаването в действията между тези, които управляват социалните системи, и тези, които участват в социалните системи. Когато очакванията на едните и на другите са в различни посоки, разривът в тази социална система е напълно предвидим и очаквано възможен.

Налице са всички елементи на състояние на напрежение на съществуващите социални системи. Вътрешната и външната среда функционират в поредица от дефектни процеси. Това не само създава усещане за провал в тяхното съществуване, но и предвещава много предстоящи трансформации. Правилата, създадени за нормалното функциониране на тези социални системи, са изчерпали своята същност и трябва да бъдат заменени от други, нови правила, които задоволяват съществуването на новите социални системи.

Промените, които ще трябва да приемат индивидите, участващи в тези нови обществени социални системи, могат да се окажат непосилни за някои от тях, за други – неприемливи, а за трети – обективно невъзможно физически да преживеят тази трансформация.

Промените в образователната среда са част от тези трансформации – дали имаме подготвеност да отговорим на тези предизвикателства или сме в период на осъзнато бездействие са сериозни въпроси, които очакват подготвени отговори.

Срещата с проф. д.н. Венелин Терзиев, проф. д-р Маруся Любчева и Негово високопреосвещенство Даниил – Видински митрополит ще се проведе на 31 май от 13.00 ч. в Народно читалище „Цвят 1870“ в гр. Видин. Тя има отворен характер и всички, които имат интерес от тази тематика, са добре дошли. 

 

Автор:
проф. д.н. Венелин Терзиев
Публикация:
27.05.2024 г. 01:16
Етикети:
проф. д-р Маруся Любчевапроф. д.н. Венелин Терзиевсрещи
промени в образователната среда
възможности за трансформационно образование
Социални трансформации
Посетено:
227
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/39242-sotsialnite-transformatsii-i-vazmozhnosti-za-transformatsionno-obrazovanie