Срещи

POIESIS / POLEMOS: Явор Гърдев за поезията на Кирил Мерджански

21 февруари 2024, 18:30 ч.Театрална зала „Алма алтер“

POIESIS / POLEMOS: Явор Гърдев за поезията на Кирил Мерджански

На 21 февруари продължаваме поредицата от срещи POIESIS / POLEMOS с разговор върху поезията на Кирил Мерджански, воден от режисьора Явор Гърдев. Негови събеседници ще бъдат проф. Христо Тодоров и проф. Александър Кьосев. POIESIS / POLEMOS Явор Гърдев за поезията на Кирил Мерджански

 

ТРИТЕ МУЗИ

„Помня, значи е било.“

Кирил Мерджански

„Поезията на Кирил Мерджански във всички случаи има особени взаимоотношения с времето и с възприемането на времето. Освен че съсредоточено и смирено съзерцава безкрайния му кръговрат обаче, тя често се отдава и на производство на въображаеми събития в миналото, към които след това започва сериозно да се отнася като към действително случили се, едва ли не отложени в колективната памет, а даже и като към подлежащи на методично историографско изследване и систематично археологическо описание. Склонността към подобни игри с времето у този истински мъдър поет напомня за влияние върху вдъхновението му от страна по-скоро на трите стари беотийски музи, отколкото на която и да било от деветте олимпийски. Ако това вдъхновение изобщо има нещо общо с олимпийските музи, то, изглежда, това общо е най-вече с майка им Мнемозина.“ ~ Явор Гърдев

Поредицата POIESIS / POLEMOS цели да стимулира задълбочения публичен разговор върху българската поезия и нейните автори в последните десетилетия. Макар днес поезията да е силно маргинализирана и трудно да успява да привлече вниманието на по-широка публика, тя остава най-радикалната форма на езиково творчество и с това продължава да носи в себе си огромен потенциал, включително като творчески акт на социално смислопроизводство. А по този начин понякога, макар и опосредствано, да оказва влияние не само върху прозата, драматургията, останалите изкуства, философията и хуманитарните науки, но и върху онова, което наричаме „поетика на живота“.

Специфичният формат, в който един поет, писател, литератор или критик, представя по свой избор друг български поет, залага не само на компетентното, но и на лично ангажираното говорене „отвътре“. Това става в диалог с лично подбрани от представящия гости, като фокусът може да е върху цялото творчество, избран цикъл или дори една-единствена творба на поета, за когото се говори.

 

Следващи събития от поредицата POIESIS / POLEMOS:

· 13 март – Миглена Николчина за поезията на Иван Станев
· 17 април – Надежда Радулова за поезията на Миглена Николчина
· 15 май – Георги Арнаудов за поезията на Яна Букова, Силвия Чолева и Марин Бодаков

 

---------------------------

* Снимка на Явор Гърдев - Яна Лозева.

Автор:
Културен център на СУ
Публикация:
20.02.2024 г. 13:09
Посетено:
229
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/38571-poiesis-polemos-yavor-gardev-za-poeziyata-na-kiril-merdzhanski