Срещи

Семинар „Библейски сказания“ на тема „Буквите, азбуката и словото в юдейската традиция“

31 май 2021 г., 16.00 ч., Нов български университет

Семинар „Библейски сказания“ на тема „Буквите, азбуката и словото в юдейската традиция“

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ на Нов български университет отправят покана за участие в семинар „Библейски сказания“ на темаБуквите, азбуката и словото в юдейската традицияна 31 май 2021 г. от 16.00 ч. в Zoom.

Лектор е проф. дфн Мони Алмалех.

Юдейската култура е титанична писмена култура с много пластове и разклонения. Такива са, най-общо, Библейският текст, тълкувателна литература с основен представител Талмуда, юдейският рационализъм, юдейският мистицизъм, тълкуванията на различните юдейски деноминации през вековете и днес. Във всеки един пласт се примесва монотеистичната митология, наричана Агада.

Теми в доклада: Агада за буквите, двата шрифта в историята на еврейската азбука (квадратен и объл или протосемитска азбука и арамейски шрифт), най-древните археологически доказателства. Сътворението на света чрез Слово, Светая Светих е разговор (девѝр „дума“, „разговор“). „Човекът с мастилницата на кръста“ Езекил 9:2-3, „летящият свитък“ Захария 5:1-2,  Азбучният псалм 119. Собственото име на всяка една буква, Числовата стойност на буквите, Философската кабала и 32 метода за заместване на буквите, Българските Азбучна молитва и Собствените имена на буквите в кирилицата.

Събитието ще се проведе в Zoom, Meeting ID: 864 4199 2382, Passcode: 532521

*

Снимка: Old scrolls of the Bible and Menorah lie on a black background [Photography] Diana Polekhina. Unsplash.com. Retrieved 26 May 2021.

 

 

Автор: Център за книгата
26.05.2021 г. 12:55
Посетено: 385
Етикети: проф. Мони Алмалех, департамент "Нова българистика", Център за книгата, НБУ, Агада за буквите, еврейската азбука, юдейска култура
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/32803-seminar-bibleyski-skazaniya-na-tema-bukvite-azbukata-i-slovoto-v-yudeyskata-traditsiya