Срещи

Управление на творческите индустрии

Беседи на проф. Стоян Сгурев в Нов български университет

Управление на творческите индустрии


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Проф. Стоян Сгурев ще проведе серия беседи, които имат за цел да обсъдят исторически процеси и съвременни тенденции в развитието и управлението на творческите индустрии

Беседите са фокусирани върху няколко творчески индустрии и разглеждат основни социално-икономически процеси като оценяване на качество, риск толерантност, креативност и иновации, конкуренция и конкурентно преимущество, диференциация и интернационализация. Форматът е междудисциплинарен, взаимствайки понятия и рамки на интерпретация от социологията, икономиката и организационнaта психология.

За да участвате в беседите (03-06 ноември, 14.00 часа, галерия УниАрт, Нов български университет) с проф. Сгурев е необходима регистрация http://cpo.nbu.bg/?p=473

Регистрацията на студенти от НБУ е безплатна.
Регистрация за външни участници - 50 лв.

Таксата дава достъп до Мудъл системата на НБУ, където ще имате възможност да ползвате материалите, предоставени за предварителна самоподготовка.


Проф. Стоян В. Сгурев е завършил социология в Софийския университет. Той е доктор на науките от Станфордския университет. Специализирал е в MIT (Sloan School of Management) – Cambridge, USA. Понастоящем професор Сгурев преподава в ESSEC Business School – Париж. Изследователската му работа е в сферата на културните индустрии, по-специално опера, балет и пазар на изкуство. Проф. Сгурев е публикувал в социологически и мениджмънт списания, както и в популярната преса. Статиите му са достъпни на Research Gate. В момента работи по книга за креативността в художествената сфера.

Автор: Център "Българо-европейски културни диалози"
25.10.2015 г. 10:15
Посетено: 866
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/22202-upravlenie-na-tvorcheskite-industrii