Срещи

Представяне на списание „Български фолклор“, посветено на полската фолклористика

Двата броя излизат по случай 200 години от рождението на изтъкнатия полски фолклорист и етнограф от XIX в. Оскар Колберг

Представяне на списание „Български фолклор“, посветено на полската фолклористика


◊ СЪБИТИЕТО

Представяне на списание „Български фолклор“, посветено на полската фолклористика

Работилница по традиционно пеене „Полски традиционни песни. Област Курпие (Зелена пуща)“
с водещ гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска

Кога: 6 и 10 октомври 2015

Къде: Полски институт, ул. „Веслец“ 12,  вход свободен
 
Организатори: Полски институт в София съвместно с  Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН
  

◊ ПРОГРАМА

6 октомври 2015, вторник
18.00 ч., Полски институт, вход свободен

• Представяне на два броя на списание „Български фолклор“ (превод: Юлиян Божков), изцяло посветени на полската фолклористика, културна антропология и етнология, с участието на гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска. Водещ – доц. д-р Катя Михайлова, инициатор на публикацията, съставител и редактор на преводите. 

Участва  доц. д-р Станой Станоев, главен редактор на списание „Български фолклор“, който ще говори  за диалога между полските и българските учени в областта на фолклористиката, етнологията и културната антропология.

Презентация на гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска „200 години след Колберг – направления и тенденции в научната и популяризаторска дейност в основните центрове, изследващи традиционния полски фолклор и култура”.

Двата поредни броя на списанието са посветени на основните идеи и направления в развитието на съвременната полска фолклористика, културна антропология и етнология. Двата броя излизат по случай 200 години от рождението на изтъкнатия полски фолклорист и етнограф от XIX в. Оскар Колберг (1814–1890).

Вероника Гроздев-Колачинска – доктор на хуманитарните науки в областта на етномузикологията, певица, главен асистент в Института за изкуства при Полската академия на науките (Отдел по музикология и Фоноархив „Мариан Собески”), съоснователка на Полския етномузиколожки семинар. Провежда теренни изследвания в Полша (областите Подлаше, Курпие, Спиш) и в България (Шоплука и районите, населени с католици – Пловдивско и Плевенско). Авторка на книгите: „Mój śpiewnik powstańczy” (Моята въстаническа песнопойка, 2008), „Śpiewnik dawnej Warszawy” (Песнопойка на стара Варшава, 2012), „Bułgarzy katolicy. Tradycyjna kultura muzyczna diaspory (Българите католици. Традиционната музикална култура на диаспората, 2012). Многократен лауреат на конкурса на Полското радио „Нова традиция“, номинирана за музикалната награда „Фридерик“ и „Корифей на полската музика“.

Катя Михайлова – фолклорист и културен антрополог, полонист, преводач, доцент д-р в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (Секция „Сравнителни фолклористични изследвания”). Провежда теренни проучвания в различни славянски страни, в това число в Полша (Бялистоцко, Подлаше, Пшемисълско) в областта на народната религиозност и религиозния фолклор, славянската митология, епическото пеене, календарната обредност, съвременния политически фолклор, етническите стереотипи, културната идентичност на поляците в България и българите в чужбина. Ръководи международни научни проекти, в това число с Института за славистика и Института за изкуства при Полската академия на науките. Авторка на повече от 80 научни публикации в България и чужбина, в това число на монографията "Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните", София 2006 (полско разширено издание "Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian", Варшава 2010). Наградена с орден „Заслужил за полската култура” (1998) и „Офицерски кръст на Ордена за заслуги към Република Полша” (2000).


10 октомври 2015, събота
11.00 – 17.30 ч., Полски институт
 
Работилница по традиционно пеене „Полски традиционни песни. Област Курпие (Зелена пуща)“ с водещ гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска. В работилницата могат да участват както професионални музиканти и певци, така и любители. Долна възрастова гарница – 15 години.

Информация на сайта на Института, записвания – дo 9 октомври 2015: sofia.info@instytutpolski.org

Традиционните песни от областта Курпие са най-архаичните полски мелодии и вокални стилове. Звуковото богатство на курпиовските песни представлява неизчерпаем източник за вдъхновение както за композиторското творчество, така и за
забавната музика. Тези песни очароват продължителите на музикалната традиция в Полша, но преди всичко те са своеобразен феномен, тъй като все още са живо явление на полската традиционна култура.

В програмата на занятията ще бъдат застъпени както бавни песни, т.нар. „горски”, изпълнявани от мощен глас с широк диапазон, така и танцови песни, т.нар. „трампани”, изпълнявани по време на реликтов групов женски танц. Разучаваният репертоар ще обхване обредни песни – сватбени и лирични любовни песни.

Занятията по традиционно пеене ще бъдат предшествани от кратка встъпителна лекция на гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска, която ще запознае участниците с курпиовския регион и културата му, а така също и с източниците, от които са почерпани песните. Ще бъдат представени архивни аудиовизуални записи, притежание на Фоноархива на Института за изкуства при Полската академия на науките, както и съвременни филмови и фотографски документи, показващи богатата музикална култура на Зелената пуща.


Автор: Полски институт
06.10.2015 г. 15:01
Посетено: 1102
Етикети: списание Български фолклор, срещи, Полски институт, Полски традиционни песни, полски фолклор
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/22067-predstavyane-na-spisanie-balgarski-folklor-posveteno-na-polskata-folkloristika