Срещи

Отворена покана на Общество на писателите Варна за участие в дискусия на тема „Потоп“

За автори от цялата страна с коментари, статии, разкази и друг вид текстове

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Общество на писателите Варна отправя покана към всички автори за участие в четвъртата дискусия. Темата е „Потоп”. Дискусията ще се проведе на 16 юли от 18,30 часа във Варна, квартал „Аспарухово“, читалище „Просвета”.

Темата "Потоп" не е посочена с цел да влиза в политическо състезание и измерване степента на полезно действие. По-скоро е един личен поглед върху събитията в квартал „Аспарухово“, Добрич, както и останалите наводнени райони. Един опит да се намери противотежест на страшните събития от 20-и юни, когато порой удави квартали, градове и хора. Всеки автор може да изложи своята позиция и да представи гледната си точка.

Могат да участват автори от цялата страна с коментари, статии, разкази и друг вид текстове. На срещата са добре дошли всички, които могат да добавят своето мнение или коментар към разговора, който обикновено се разгаря след и по време на четенията.

Текстът може да се представи лично от автора в обявения ден на дискусията или да се изпрати до 14 юли включително на e-mail: omp.varna@gmail.com. Няма ограничение за възрастта на участниците, както и за броя на предложените текстове и за техния жанр. Не се приемат единствено анонимни текстове.

Досега са проведени 3 дискусии на Общество на писателите Варна по следните теми: „Имената - начин на употреба и злоупотреба“, „Окупация: Кой? Кого? Какво?“, „Емиграция“. Участвали са повече от 20 автори от различни градове в страната и Канада. Дискусионният клуб се провежда от началото на тази година под формата на беседи - експериментална форма на творческа и гражданска рефлексия и рецепция на текущи обществени водещи теми и проблеми.

В края на 2014 година Общество на писателите Варна ще подготви сборник с подбрани текстове от всички проведени дискусии.

Всички представени досега текстове могат да се прочетат в сайта на Общество на писателите Варна http://varnawriterssociety.net.


Автор: Организаторите
07.07.2014 г. 16:25
Посетено: 1062
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/19587-otvorena-pokana-na-obshtestvo-na-pisatelite-varna-za-uchastie-v-diskusiya-na-tema-potop