С усмивка

Прагът на глупостта

Някои методики за определяне

Направих си теракотено прагче на входната врата. Сам го измайсторих, с което спечелих възхищението на съседа Спиро – строителен работник.

- Ей, ти ше ми земеш занаято, комшу! Дип че съм безработен, хи-хи-хи!

Спиро бе удивен от височината на моето творение.

- Гле'ам го – вика той – и са чуда! Ако да беше манèнко по-височък, шеше да е висок; а да беше манèнко по-нисък – щеше да бъде нисък, пустио праг! Направо не знам – ни е висок, ни е нисък, и не е ясно нисък ли е, или висок!

- И аз не знам – отвърнах му. – Важното е да не се спъва човек в него!

Спиро се почеса по тила, махна с ръка и се качи по стълбището.

Оттогава много пъти съм го забелязвал да наблюдава прага с изражението на безкрайно удивен човек, който не може да разреши някаква сложна дилема.

По подобен начин националната статистика непрестанно отчита какъв е прагът на бедността у нас. Статистиците привеждат данни какъв процент от населението бил на, около и под него. Много често закръглени чиновнички и чиновници подлагат на съмнение и критика представяните данни.

- Има различни методики за определяне на бедността и нейния праг – обясняват научно те. - Нещата зависят от много фактори, които зависят от други работи, нерядко и от себе си, както и от времето. Знаете ли вие – повишават те тон, добили кураж, - че има “работещи бедни”, които хем работят, хем не получават заплата? А други работят, но тайно, и всъщност не са бедни, а се преструват! Така че да не свеждаме многообразието на живота, глада и бедността под един знаменател!

Да, да. Освен това много българ(к)и пазят диета, за да свалят килограми. Същевременно е доказано от световни капацитети, че съществува лечебен глад. Важни светски птици са споделяли, че са виждали хора, умрели от преяждане, но не и от глад…

Сега, ако ме наблюдавате внимателно, ще видите на лицето ми онова изражение, което аз забелязвах на лицето на Спиро. Нещо повече: напоследък непрекъснато срещам хора с подобно изражение на лицето. Винаги съм се чудел над какво така умуват, но не смея да ги попитам, за да не им нарушавам човешките права. Вие бихте ли ги попитали?

Впрочем ето как се развиха нещата около моя праг. Взех да не мога да спя нощем: от главата ми не излизаше въпросът на Спиро нисък ли е прагът, или висок. Затова един ден като грабнах големия чук, па джаста-праста – и от прага остана само един лош спомен.

Не че ми стана по-леко, но поне една въпросителна ми отпадна в тоя живот. А останалите въпросителни... си останаха…

Автор: Славимир Генчев
28.09.2009 г. 16:09
Посетено: 1329
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/79/news/8507-pragat-na-glupostta