С усмивка

Програма минимум/максимум

Защото сме социалисти!

Събра се активът на социалистите на разширено обсъждане на Програмата. Една зала ги побра криво-ляво – млади и стари, цял билюк. На всеки ред отдясно, отляво и по средата вардеше лекар, включително ветеринар, за да спасява припадналите, когато стане голяма дума, пардон – нужда.

Чакаха председателя. Младите шумяха, старите откровено спяха.

Пристигна младият человек и дръпна буйна реч, която събуди всички и завърши така:

- Защото сме социалисти!

Това нямаше пряка връзка с речта, но кога бе имало и кому изобщо бе необходимо?

Имаше обаче недоволни старци, които задаваха смешни въпроси:

- Защо има толкова богати социалисти? Защо има толкова бедни социалисти? Защо има толкова десни социалисти?

Младият человек и останалите от президиума отговаряха философски:

- Защото сме социалисти!

- А защо има олигарси?

- Олигофрени може да има, но не и олигарси - инатеше се младият человек.

Започнаха да обобщават мненията.

- Другарки и другари – с бодър глас подхвана министър-артист. – Наш'та цел е да повторим класа, пардон – мандата, и дори формАта, ако не може без него!

- А ако не може без него, но не може и без друг формат? – полюбопитства обикновен статист.

- Важно е да имаме достатъчно голяма парламентарна трупа, пардон – група – додаде друг заслужил артист. – Оттам нататък пътища много… Политиката е майсторство и на фОрмата, и на формАта!

- Политиката е майсторство и на компромата, пардон – на компромиса - поясни трети артист. - Ако трябва, ще бъдем леви; ако трябва, ще бъдем десни; ако трябва, ще бъдем тесни! А защо?

- Защото сме социалисти – в нестроен хор отвърна вдяналата зала.

- Ами ако Бойко вкара в парламента много голяма група? – попита млад наивен статист, доколкото е възможно да съществуват наивни социалисти. - Ще се компрометираме ли, пардон – коалираме ли с него?

- Разбира се, че ще се формализираме, пардон – форматираме с него – пръв отвърна младият человек. – Иначе от какъв зор сме социалисти? Не е нужно да откриваме топлата вода. Открай време Партията работи с програма минимум и програма максимум!

- Каква ще ни бъде програмата максимум?

- Да се форматираме с ГЕРБ – гласеше отговорът.

- А програмата минимум?

Отговорът дойде незабавно:

- ГЕРБ да се форматира с нас!

В този момент припадна най-възрастният статист, но въпреки многото лекари, никой нищо не забеляза.

Автор: Славимир Генчев
29.03.2009 г. 18:29
Посетено: 1088
Етикети: Програма
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/79/news/7598-programa-minimum-maksimum