Слова

Театърът живее! Обръщение на Деканa на факултет "Сценични изкуства" в НАТФИЗ чл.-кор. проф. Пламен Марков

По повод 27 март - Световен ден на театъра

Театърът живее! Обръщение на Деканa на факултет "Сценични изкуства" в НАТФИЗ чл.-кор. проф. Пламен Марков

 

ТЕАТЪРЪТ ЖИВЕЕ!

На 22 март преди 60 години е починал основателят на българското професионално театрално образование Николай Осипович Масалитинов. През септември 1925 г. той основава Театралната школа към Народния театър, в който току-що е назначен за главен режисьор. Там се обучават назначените за статисти млади ентусиасти, бъдещи звезди на театъра и киното, които през деня усвояват всички необходими им теоретични и практически умения от елитен екип преподаватели, а вечерта играят в спектаклите заедно със своите учители.

Преди това Масалитинов добива ценен опит за обучаването в театралното изкуство като пряк и близък ученик на Станиславски и Немирович-Данченко. Той, заедно с група артисти на МХТ, основава собствена частна Театрална школа в Москва, която скоро е припозната като Втора студия към МХТ. Той е и от основателите на сегашния наш НАТФИЗ през 1948 г., който е правоприемник на Държавната Театрална Школа (ДТШ) към Народния театър с ранг на полувисше образование, създадена със Закона за театъра от 1943 г. На тази снимка той е с един друг преподавател в ДТШ, а именно Хрисан Цанков. Фотографията е правена след евакуацията на Народния театър и прилежащата му школа в Пирдоп по време на бомбардировките над София през 1944 г.

Двама мъже, облечени в бяло, независимо от катастрофата около тях. Бомбардировките разрушават апартамента на семейство Масалитинови и изпепеляват безценната му театрална библиотека. За двамата мъже на снимката се твърди, че са антагонисти, но на нея виждаме двама добри колеги, бодри и готови да продължават да обучават младите театрални таланти на България, независимо от ужасите около тях. Пандемия или бомбардировки, театърът живее! Честит ни 27 март!

22.03.2021 г.

проф. Пламен Марков

 

Автор:
Публикация:
23.03.2021 г. 11:31
Посетено:
782
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/75/news/32477-teatarat-zhivee-obrashtenie-na-dekana-na-fakultet-stsenichni-izkustva-v-natfiz-chl-kor-prof-plamen-markov