Полемики

2017 г.

Позиция на Фондация "Заедно в час" след края на тазгодишното национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити
Становище на Съюза на преводачите в България (СПБ)