Полемики

Защото сме учени! ...и не искаме да си играят с нас!

Из пресконференцията на младите учени

◊ СЪБИТИЕТО

На 30 януари 2009 г., петък, от 13.00 часа в Националния пресклуб "София прес" се проведе пресконференция на Сдружението на младите учени "Когито" на тема:
"Защото сме учени! ...и не искаме да си играят с нас!"

На среща в тесен кръг преди дни, на която са присъствали някои ректори и зам.-председателят на БАН, г-н Даниел Вълчев е представил 10 точки, които ще залегнат в новия Закон за научните степени и звания. Според тях всички учени и преподаватели, които не са с ранг на "национален професор", да бъдат назначавани на временни трудови договори – тоест доценти, асистенти, научни сътрудници и старши научни сътрудници ІІ ст. Предлага се "доцент" и "старши научен сътрудник ІІ ст." да бъдат присъждани на локален принцип, т.е тези звания да не се признават задължително взаимно от отделните учебни заведения.

Тези две предложения сами по себе си ще направят научните изследвания, а може би и академичната кариера изключително неатрактивни за младите хора у нас. Те биха нанесли на нашата наука удар, от който трудно ще се съвземе - губим знание, губим ноу-хау, губим квалификация, защото те няма на кого да бъдат предадени. Няма кой да се явява на конкурси за позиция, да преминава атестации и при това да работи за малко над 300 лева на месец, и то на временни договори. Тези предложения създават почва за корупция, а липсата на единни критерии на републиканско равнище за присъждане на научни звания създава предпоставки за произвол. Това няма да остане незабелязано от международната научна общност и в най-лошия случай би довело до трудности в зачитането на дипломите на българските абсолвенти зад граница.

Доколкото ни е известно, г-н Даниел Вълчев търси парламентарна подкрепа за предложената от него Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2008-2013).

Искаме да припомним, че този документ вече бе отхвърлен в Съвета на ректорите, бе отхвърлен от ръководството на БАН и бе върнат от правителството. Независимо, че последните промени на проекта бяха положително коментирани от ръководството на БАН, той все още не е одобрен и не е считан за задоволително еволюирал от нашите по-опитни колеги. Напротив, Общото събрание на БАН подготвя собствено предложение за научна стратегия на страната. Одобряването на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2008-2013) в сегашния й вид би било в разрез със становището на академичните среди. Това надали ще остане незабелязано и без съответната реакция.

Нашето мнение е, че предложенията на г-н Вълчев са в състояние да генерират огромен конфликт, тъй като носят разрушителен потенциал за академичната и научната ни общност. Наука се създава с десетилетия, но се разрушава бързо с лоши закони. Дори да бъде одобрен, този документ няма да бъде прилаган от г-н Вълчев, а от следващ министър, който не заслужава да носи отговорност за тези решения.

Тези решения се предлагат за приложение набързо, на тъмно, с почти криминална скорост и без широко обсъждане в научната общност. Най-лошото е, че никакво нормализиране на взаимоотношенията в науката и висшето образование не предшества прилагането на стратегията и тези 10 точки! България е единствената европейска страна, която отделя само мизерни пари за научни изследвания, държавата предлага 58 000 свободни места за студенти (зле финансово подплатена държавна поръчка), от които 7000 остават незаети (2008 г.) и на всичкото отгоре увеличава тези места с 20% (2009 г.), за да достигне броят на новородените бебета (ок. 70000 годишно). Тези недомислия на национално ниво довеждат до огромни диспропорции във висшето образование, където финансирането е на калпак и качеството на обучение непрекъснато пада, а в науката взаимоотношенията са взривоопасни. Радикални реформи в такава атмосфера могат да бъдат замислени и проведени само от крайни авантюристи!

Ние настояваме нашата позиция да бъде взета под внимание, като за съжаление ще отбележим, че в случай, че тези авантюристични предложения бъдат взети под внимание от парламента, ще бъдем принудени да излезем на улицата и да протестираме.

Движение на младите учени "Когито",
http://www.argobg.info

Контакти:
Христо Лафчиев 0886 743489
Стилиян Георгиев 0878 770330
Димитър Атанасов 0887 225359


◊ ДЕСЕТТЕ ТОЧКИ

Десетте предложени на тайно заседание точки:

  1. Временни трудови договори за всички, които не са професори - асистенти и научни сътрудници, доценти и ст.н.с. ІІ ст..
  2. Задължителни критерии за научни степени и звания, наложени от институция, подобна на ВАК, за съжаление – само минимални.
  3. Ще съществува понятието национален професор – като за такива ще се признаят само тези, които имат вече голям докторат и са професори. Това, което ще се случи със сегашните доценти и ст.н.с. ІІ степен е невероятно необичайно – такива степени ще изчезнат, а те ще бъдат наречени „Университетски професори“. Тази титла ще важи само за конкретното ВУ или Академия и няма задължително да бъде признавана от останалите.
  4. Мобилност на учените.
  5. PhD ще се нарича “доктор“, а големият докторат - „доктор хабил“. Ще се присъждат в Университетите и Академиите (както и титлите „Университетски професор“, асистент и изследовател) от малки комисии по установен ред от ВАК-подобна агенция.
  6. Нов орган наместо ВАК – но без много функции.
  7. Отпада идеята за хабилитиране без обезпечено място.
  8. Нов класификатор на научните области – 4 специалности – природни науки, хуманитарни, обществени, … вместо – 50 много детайлни.
  9. Прозрачност – а) всяко гласуване в научно жури да е явно; б) всеки гласувал да напише есе в 2 стр. формат на тема „защо гласувах тъй?“ - веднага след като е гласувал.
  10. Смяна на названията на длъжностите: вместо само професори се предлага да има професори и професори-изследователи, изследователи, Университетски професори, Академични професори-изследователи, асистенти, и
Автор: 2х 3х
31.01.2009 г. 10:04
Посетено: 1896
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/74/news/7231-zashtoto-sme-ucheni-i-ne-iskame-da-si-igrayat-s-nas