Конкурси

септември 2022 г.

Юбилейното издание на надпреварата дава още една възможност за участие – чрез видео разказ
Срок за представяне на произведенията – до 21 октомври 2022 г.
Срок за изпращане на творбите: 1 септември – 1 декември 2022 г.
Краен срок за изпращане на творбите – 9 октомври 2022 г.