Конкурси

ХХІІ Национален младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” Стара Загора - 2005

Търсят се млади поетични дарования

▪ за конкурса Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви. Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща музей “Гео Милев”. ▪ условия за участие Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет години и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, неиздали своя стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра, с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане. ▪ срок и адрес Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, не по-късно от 20.10.2005 г., до: Община Стара Загора отдел “Култура и вероизповедания” бул. “Цар Симеон Велики” 107 или гр. Стара Загора 6000 бул. “Руски” 17 Библиотека “Родина” Творбите могат да бъдат изпращани и на e-mail: lib@rodina-bg.org ▪ жури и награди Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици. Ще бъдат присъдени три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и приза на конкурса. Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс завършва с литературно четене на отличените участници. Посетете сайта на конкурса >>>
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 937
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/994-hh-natsionalen-mladezhki-konkurs-za-poeziya-veselin-hanchev-stara-zagora-2005