Конкурси

Конкурс за написване на съвременна българска пиеса

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Театър „София” с подкрепата на Банка ДСК
обявява

Конкурс  за написване на съвременна българска пиеса


◊ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

• Пиесите да не са публикувани, поставяни на сцена или участвали в други конкурси.

• Пиесите да бъдат изпратени в три екземпляра до 30.09.2010 г. на адрес:

София 1504, бул. „Янко Сакъзов” 23а, Театър „София”,
до литературно бюро (за конкурса).

Важи датата на пощенското клеймо.

• Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Присъжда се една награда, в размер на 4 000 лв., като Театър „София” получава правото за първа реализация на пиесата на своя сцена.


Допълнителна информация  можете да получите на сайта на Театър „София”: www.sofiatheatre.eu

Автор:
Мария Томова
Публикация:
05.05.2010 г. 16:04
Етикети:
Посетено:
2625
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9877-konkurs-za-napisvane-na-savremenna-balgarska-piesa