Конкурси

Втори национален конкурс "Фантастично изкуство" - Бургас 2010

◊ СЪБИТИЕТО

Регионален център за изкуство и култура при ЦУР “Компас”
Дружество на българските фантасти
Клуб за фантастични изкуства "Тeра Фантазия" - Бургас

обявяват

Втори национален конкурс "Фантастично изкуство" - Бургас 2010


◊ РЕГЛАМЕНТ

I. Категории:

I категория (допускат се за участие по едно произведение от автор):

1. За литература (за непубликувано произведение на фантастична тематика):

а) разказ - до 10 стр.,
б) стихотворение - до 2 стр., поема - до 5 стр., (стандартна машинописна страница - 30 реда / 60 знака),
в) пиеса - с приблизително времетраене - 50 мин.

2. За изобразително изкуство – живопис, малка пластика


II категория - за сценични изкуства:

1. За музика - с приблизително времетраене – до 10 мин.

2. За танц - с приблизително времетраене – до 10 мин.

3. За театрална постановка - с приблизително времетраене – 50 мин.

4. За реалити шоу – игри, състезания и др. с фантастичен сюжет (по избор, без ограничения)


III категория - допускат се за участие до три произведения от автор

1. За видеоклип - до 3 мин.

2. За анимация - до 10 мин.

3. За видеоигра с фантастичен сюжет - без ограниченияII. Творбите да се изпращат както следва:

. За Категория I.1. - по интернет като прикачен файл на e-mail: fant_bs@abv.bg

. За Категория I.2. - по пощата се изпраща копие или снимка на DVD / за малката пластика – min 4 ракурса – гр. Бургас, Младежки културен център, за Клуб „Тера Фантазия”

. За Категории ІI и ІII - Творбите да се изпращат на CD / за II.1. / и на DVD / за останалите подкатегории /


III. Конкурсът е анонимен.

Личните данни на автора - име, адрес, телефони, е-mail (задължително да е посочен, тъй като всички съобщения до участниците относно резултатите от конкурса, съпътстващата програма и пр. ще бъдат изпратени по интернет), творческата биография, снимка на автора или колектива, трябва да бъдат изпращани:

. За категория I.1. - на отделен прикачен файл;
. За останалите категории - приложени в малко запечатано пликче в пощенската пратка.


IV. Краен срок за приемане на творбите - 30 юни 2010 г.


Няма да бъдат допуснати до участие в конкурса или ще бъдат дисквалифицирани:

- вече публикувани или представени пред публика творби
- творби, пристигнали след крайния срок
- автори, за които е ходатайствано пряко или косвено


V. Резултатите и съпътстващата програма ще бъдат обявени на 05 юли 2010 г. в сайта на Тера фантазия.

VI. Наградите ще бъдат определяни от 5-членно жури с различен състав за всеки отделен жанр.

VII. Награждаването ще се състои на 10 юли 2010 г.

VIII. За всеки жанр (вид изкуство) ще бъдат присъдени материални, парични награди и грамоти.

А) по една индивидуална и колективна награда;

Б) поощрения за изявените автори и изпълнители.Внимание! С участието си в конкурса авторите отстъпват безвъзмездно на организатора авторските права върху представените творби за еднократно публикуване, представяне и/или заснемане, ако изрично не е уговорено друго. Материалите не се редактират и рецензират.


За контакти: Емануил Арнаудов – тел. 0877 65 67 75, тел./факс: 056/53 08 23, e-mail: fant_bs@abv.bg

Автор: Мария Христова
08.04.2010 г. 15:22
Посетено: 2929
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9664-vtori-natsionalen-konkurs-fantastichno-izkustvo-burgas-2010