Конкурси

Славейкови награди 2010

За непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор

◊ СЪБИТИЕТО

Община Трявна
обявява

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение

Под патронажа на г-н Георги Първанов, Президент на Република България

Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с по 1 лирично стихотворение в 5 екземпляра, напечатани или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се приемат.

• Авторът изпраща общ плик, който съдържа:
. Едно стихотворение в 5 екземпляра;
. Запечатан плик с име, адрес и телефон за контакти.

• Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”. Община Трявна си запазва правото да публикува най-добрите творби в представително издание с нетърговски характер.

• Краен срок за получаване на творбите – 7 май 2010 г. на адрес:
Трявна 5350, ул. „Ангел Кънчев” 21, Община Трявна, за конкурса ”Славейкова награда”

• Награди:
. Славейкова награда – 2 000 лв. и почетен плакет.
. Втора награда – 800 лв. и почетен диплом.
. Трета награда – 400 лв. и почетен диплом.
. Трета награда – 400 лв. и почетен диплом.

Автор: Божидар Стойков, координатор
04.03.2010 г. 21:04
Посетено: 4409
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/9467-slaveykovi-nagradi-2010